GITTE KJELDSEN

Gitte Kjeldsen

Holmegaardsbakken 31

6950 Ringkøbing

60 år.

Jeg har tre børn. Kasper og Mette på 36 år og Nina på 32 år.

De har givet mig fire skønne børnebørn.

Jeg er uddannet sygeplejerske og psykoterapeut.

Jeg arbejder som fast afløser på Anker Fjord Hospice.


Jeg har siddet i byrådet i 12 år: 

Formand for Børn- og Ungeudvalget.

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Formand for Kunstudvalget.

Næstformand i Ringkøbing Skjern Forsyning.

Bestyrelsesmedlem i Turistrådet.

Medlem af forretningsudvalget i Museet.

Bestyrelsesmedlem i Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk.

Bestyrelsesmedlem i "Kunst i Slusen" i Hvide Sande.

Bestyrelsesmedlem i Træsymposiet på havnen i Ringkøbing.

 

Min familie og mine venner betyder rigtig meget for mig. Jeg går op i kunst og kultur og har selv malet i mange år.

Jeg læser en del (også politisk) og spiller lidt golf.


Jeg er heldig og har fået lov til at beskæftige mig med kultur og fritid i alle årene i byrådet. Det vil jeg gerne blive ved med. Kultur er med til at binde os sammen, det skaber værdi i hele vores område, og det vil jeg gerne fortsætte med at arbejde for.

Vi skal sikre gode vilkår for vores erhvervsliv og for vores turisme, så erhvervene kan blomstre til gavn for os alle.

Gode vilkår for dette kræver også en forbedret infrastruktur både vejmæssigt og bredbåndsmæssigt, det skal sættes kraftigt på dagsordenen.

Det er vigtigt at sørge for en værdig ældrepleje og optimering af børnepasning, så vi alle kan være tilfredse med at være borgere  i "Naturens Rige".

Jeg vil arbejde for at vi har en harmonisk veldrevet kommune med styr på økonomien og med realiserbare visioner.

Facebook