OLE KJÆR

  1. Ole Kjær, Kærhusvej 22, Ølstrup, 6950 Ringkøbing. 56 år.

Driver et landbrug med smågriseproduktion seks ansatte. Gift med Inger som arbejder på Vestas. Har to voksne piger.

Har været formand i Ølstrup Friskole og støtteforening.

Har været formand for SvineRådgivningen i Herning

Har været bestyrelsesmedlem i Vestjysk landboforening.

Har været i bestyrelsen for Vestjyllands Andel.

  1. Jeg vil være med til at vi får et godt og bredt samarbejde i byrådet, men stadigvæk med liberale holdninger.

Jeg vil forsøge at få mere for skattekronerne uden at det går ud over trivslen og arbejdsglæden for de ansatte i kommunen, eks.  ældreplejen kan styrkes uden det behøver at koste mere.

Styrkelse af erhvervslivet, gøre det nemmere at udvikle virksomheder og gøre det nemmere at starte nye virksomheder op. Når en borger henvender sig til kommunen, skal man føle at kommunen vil gøre, hvad der står i dens magt for at finde en god løsning. Kommunen skal agere som en virksomhed, der gerne vil beholde og tiltrække nye kunder.

Fokus på hvordan skaffer vi de sidste i arbejde, vi har en lav arbejdsløsprocent men der skal fokuseres mere på at få de sidste i arbejde og fastholde dem i job.  Vi har mange østeuropæere der kommer til vores kommune for at arbejde. De skal lære at snakke dansk. Ellers bliver de aldrig en integreret del af vores samfund.

Hjemmeside