Dette er en farveversion af kommunens logo som kan downloades
   Byvåben i farve

PREsseMEDDELSE: KENNETH MIKKELSEN GENOPSTILLER IKKE TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG

Der er nu gået nogle måneder siden folketingsvalget i juni måned. Et valg hvor jeg var kandidat for Venstre i Ringkøbing-Skjern kredsen, men desværre ikke opnåede valg.

At opstille til et folketingsvalg og ikke mindst at gennemleve en valgkamp er en overvældende oplevelse. I mit tilfælde resulterede det desværre ikke i at blive valgt til Folketinget. Resultatet har naturligvis givet anledning til skuffelse, men også i en følelse af at være uforløst. Jeg opnåede jo ikke det, som jeg så stærkt havde kæmpet for.

Jeg har tilladt mig at give mig selv god tid til at bearbejde disse følelser, men har nu efter moden overvejelse besluttet mig for ikke at genopstille som folketingskandidat.

Jeg har et fantastisk job som erhvervsdirektør for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Et job som jeg er utrolig glad for. De politiske ambitioner har ikke på noget tidspunkt været et fravalg af dette job, men derimod en unik mulighed som opstod, og som jeg måtte forfølge.

Et krævende job som dette er ikke på den lange bane foreneligt med rollen som folketingskandidat, som bestemt også er krævende. Jeg er taknemmelig for, at jeg fik muligheden for at forfølge en politisk ambition, men de sidste måneder har også vist mig, at det rette valg for mig er at fortsætte med at præge erhvervsudviklingen i Herning og Ikast-Brande kommuner.

Når beslutningen alligevel har været svær, så hænger det naturligvis sammen med den meget store opbakning, som jeg gennem det sidste års tid har mødt. 4.659 personlige stemmer ved valget oplever jeg som en meget stor tillidserklæring, og rent faktisk så sidder der i dag 9 medlemmer i Venstres folketingsgruppe og 75 medlemmer i Folketinget med et lavere personligt stemmetal end det jeg opnåede. Et resultat som jeg er både stolt af og ydmyg overfor.

Også hele organisationen hos Venstre i Ringkøbing-Skjern var fantastiske at arbejde sammen med, og har gjort denne beslutning ekstra svær at træffe. Mere end 100 personer var på den ene eller anden måde involveret i min valgkamp. Jeg oplevede et fællesskab som var ubeskriveligt, og jeg oplevede at nye venskaber blev knyttet. Jeg har ikke ord for, hvor taknemmelig jeg har været for den tillid og opbakning der er blevet vist mig.

Til både vælgere og organisationsfolk vil jeg gerne sende endnu en meget stor tak!

Fremover vil politik stadig være en del af min hverdag, men det bliver fra den anden side af bordet, når jeg arbejder for at erhvervslivet har de bedst mulige betingelser. Jeg vil agere erhvervspolitisk og ikke partipolitisk. Til dette arbejde har det seneste års valgkamp givet mig endnu bedre værktøjer i forhold til et stærkere netværk, pressetække og meget andet.


                   


 

Kære medlemmer af Venstre i Ringkøbing-Skjern

 

Som I sikkert ikke har kunnet undgå at erfare, har der siden Venstres sommergruppemøde været en markant uro i både Venstres bagland og i selve folketingsgruppen. Uroen har som bekendt gået på et ønske om udskiftning af ledelsen og ikke så meget på Venstres politik.

 

Undertegnede er som formand for Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern indvalgt som hovedbestyrelsesmedlem og har derfor været med i de drøftelser, der har været op til weekendens hovedbestyrelsesmøde.

 

Forretningsudvalget i Kommuneforeningen i Ringkøbing-Skjern har haft stor bekymring for den uro, der har været på det seneste. Det har absolut været skadeligt for Venstre, og det har derfor været vores ønske at få situation bragt tilbage til normal gænge igen så hurtigt som muligt.

 

Det stod lysende klart, at samarbejdet mellem formanden Lars Løkke Rasmussen og næstformanden Kristian Jensen ikke har fungeret, selv om de begge i Odense i 2014 indgik en gensidig aftale om fælles formandskab.

 

Det har været Kommuneforeningens forretningsudvalgs holdning, at det var nødvendigt at opfordre både formanden og næstformanden til at trække sig fra deres poster, så Venstre kan blive genstartet på et nyt og rent grundlag, så Venstre kan komme i gang med at få gennemført politik frem for at diskutere personer.

 

Denne holdning blev fremført på mødet i Venstre i Region Midtjylland på Pårup Kro, hvor regionens kommuneforeningsformænd sammen med regionens øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer mødtes. Herfra blev der givet 100% opbakning til en henvendelse til Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen med opfordring om at trække sig kollektivt.

 

Som det er fremkommet fra Venstres Forretningsudvalgs- og Hovedbestyrelsesmøde i weekenden i Brejning ved Vejle, har Lars Løkke Rasmussen valgt med omgående virkning at trække sig som formand for Venstre, og Kristian Jensen valgt at trække sig til det kommende ekstraordinære landsmøde som næstformand for Venstre.

 

Det er nu op til de delegerede på et ekstraordinært landsmøde den 21. september 2019 i Herning at beslutte, hvem der skal være ny formand og ny næstformand. Det er vort ønske, at det nye kommende formandskab sammen med Venstres bagland vil kunne føre Venstre tilbage til regeringen.

 

Med venlig hilsen

Hans Chr. Tylvad

Formand Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern

Tlf. 40792424

 


  1. Formand Hans Chr. Tylvad aflægger beretning.

 2. Venstres Initiativpris gik i 2019 til "Rindum og Ringkøbing sognes Menighedspleje".

 3. 56 fremmødte til årets generalforsamling.

 4. Blomster, diplom samt et kontant beløb på kr. 5.000 til årets initiativpris.

------------------------------------------------------------------------


Der indkaldes hermed til generalforsamling i 

Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern

den 18. marts 2019 kl. 19.00 i Højmark Forsamlingshus.

 

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandsberetning og drøftelse af kommuneforeningens forhold

4. Regnskab og budget

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent 2021

7. Valg af formand

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

9. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter

10. Kort beretning ved kredsbestyrelsens formand

11. Valg af formand for kredsbestyrelsen

12. Kort beretning ved regionsbestyrelsesmedlemmet

13. Valg af medlem til regionsbestyrelsen

14. Valg af 1 delegeret til Venstres Landsmøde

15. Uddeling af Venstres initiativpris

16. Evt. 

Ad pkt. 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

LOF fremlægger en kort beretning om årets gang.

Adgang og stemmeret har alle medlemmer af Venstres vælgerforeninger i Ringkøbing-Skjern kommune, som har betalt kontingent senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Besøg Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune på facebook eller se mere på www.rs.venstre.dk 

Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 8. april kl. 19.00.

På bestyrelsens vegne

Hans Chr. Tylvad, formand


VALGPROGRAM

Venstre i Ringkøbing-Skjern er garant for en kommune, hvor kernevelfærden er i top, og hvor der er plads til initiativer og udvikling. Vel at mærke uden skattestigninger.

DIALOG

Udviklingen af vores kommune skal ske i åbenhed og…

LÆS MERE