uDSÆTTELSE

OPSTILLINGSMØDE:
På grund af corona-situationen udsætter Venstre i Ringkøbing-Skjern Kredsen det varslede møde om opstilling af ny folketingskandidat. Mødet, der var planlagt til den 18. maj, bliver udskudt til efter sommerferien.

”Vi har flere interesserede og kompetente kandidater til posten, men forventer i den nuværende situation ikke, at det er muligt at gennemføre hverken forudgående præsentationsmøder eller selve opstillingsmødet på denne side af sommerferien”, siger ...Henrik Østergaard, formand for partiets kredsbestyrelse i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han venter derfor også, at Venstre fastsætter en ny tidsfrist for anmeldelse af kandidatur, når man i løbet af foråret bliver i stand til at fastlægge en ny dato for opstillingsmødet.

Folketingskandidaten skal arbejde for Vestjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune og for de vestjyske værdier. Kandidaten skal være udadvendt, interesseret og indstillet på tæt kontakt og dialog med sit bagland. Det udmønter sig ved deltagelse i organisationens møder på alle niveauer, ligesom partiet forventer, at folketingskandidaten vil deltage, når formænd, bestyrelser og fokusgrupperne i kommunens venstrevælgerforeninger finder det formålstjenligt

"Ifølge vores vedtægter skulle vi have valgt en ny folketingskandidat inden 5. juni. Men vi er i en helt ekstraordinær situation, og derfor har vi besluttet, at vi er nødt til at vente. Det duer ikke at udskyde nogle måneder, hvis vi er nødt til at udskyde endnu en gang", siger Henrik Østergaard til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Om formuleringen "flere interesserede og kompetente kandidater" siger Henrik Østergaard:

"En kandidat har meldt sig, og én har vist interesse. Bestyrelsen har endnu ikke haft nogen til samtale, og derfor kan vi ikke melde mere ud nu".


ny folketingskandidat

Venstre i Ringkøbing-Skjern Kredsen søger ny folketingskandidat

Følg op på traditionen og repræsenter Naturens Rige i Folketinget. Her i Vestjylland er der godt at bo:  

- I Ringkøbing-Skjern gør vi klimadiskussionen synlig, og vi er med Naturkraft som en af de første kommuner klar til natur-turisme.  

- Ringkøbing-Skjern Kommune blev i 2019 kåret som landets tredje mest erhvervsvenlige kommune.  

- Ringkøbing blev udpeget som den lykkeligste by i Europa i 2007 – og vi er stadige lykkelige.  

Kandidaten, som vi søger, skal arbejde for Vestjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune og for de vestjyske værdier. Kandidaten skal være udadvendt, interesseret og indstillet på tæt kontakt og dialog med sit bagland. Det udmønter sig naturligvis ved deltagelse i organisationens møder på alle niveauer, ligesom vi forventer, at folketingskandidaten vil deltage, når formænd, bestyrelser og fokusgrupperne i kommunens venstreforeninger finder det formålstjenligt. 

Gennem generationer har området været repræsenteret på Christiansborg, og vi er en af de medlemsmæssige største Venstre-kredse - med 18 lokale vælgerforeninger. Det er derfor en af de største Venstre-kredse i Danmark, der skal have ny folketingskandidat. 

Venstres kredsbestyrelse i Ringkøbing-Skjern Kommune har valgt at finde kandidaten på et opstillingsmøde, der vil blive afholdt mandag den 18. maj 2020, kl. 19.30, på Fjordvang Efterskole. Vi hører gerne fra alle, der kunne tænke sig at repræsentere vores vestjyske kreds på Christiansborg, og på demokratisk vis vil vi lade Venstres medlemmer afgøre valget.  

Kandidater til opstillingsmødet skal meddeles til formanden for Venstres kredsbestyrelse, Henrik Østergaard, hmolaegaard@icould.com, skriftligt senest den 31. marts 2020, kl. 8.00. Straks efter meddelelse af kandidatur vil kredsbestyrelsen indkalde til en samtale.

Yderligere information kan hentes på www.rs.venstre.dk eller ved henvendelse til formanden for Venstres kredsbestyrelse i Ringkøbing-Skjern Kredsen: Henrik Østergaard, tlf. 23 30 59 22. 


UDSAT til senere -


Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern

Den 23. marts 2020 kl. 19.00 i Højmark Forsamlingshus.

Dagsorden:

 Valg af stemmetællere

 1. Valg af dirigent

 2. Formandsberetning og drøftelse af kommuneforeningens forhold

 3. Regnskab og budget

 4. Indkomne forslag
  - Forslag fra bestyrelsen i h.t. vedtægternes §8, stk. 2 om opstillings-
     procedure til KV21

 5. Fastsættelse af kontingent 2021 (til betaling i 2022)

 6. Valg af formand

 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

 8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter

 9. Kort beretning ved kredsbestyrelsens formand

 10. Valg af formand for kredsbestyrelsen

 11. Kort beretning ved regionsbestyrelsesmedlemmet.

 12. Valg af medlem til regionsbestyrelsen

 13. Valg af 1 delegeret til Venstres Landsmøde

 14. Uddeling af Venstres initiativpris.

 15. Evt.

  Ad pkt. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  LOF og VU fremlægger en kort beretning om årets gang.

  Adgang og stemmeret har alle medlemmer af Venstres vælgerforeninger i Ringkøbing-Skjern kommune, som har betalt kontingent senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  Besøg Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune på facebook eller se mere på www.rs.venstre.dk 

  På bestyrelsens vegne

  Hans Chr. Tylvad, formand

VALGPROGRAM

Venstre i Ringkøbing-Skjern er garant for en kommune, hvor kernevelfærden er i top, og hvor der er plads til initiativer og udvikling. Vel at mærke uden skattestigninger.

DIALOG

Udviklingen af vores kommune skal ske i åbenhed og…

LÆS MERE