VALGPROGRAM

KV17: Venstre i Ringkøbing-Skjern er garant for en kommune, hvor kernevelfærden er i top, og hvor der er plads til initiativer og udvikling. Vel at mærke uden skattestigninger.

DIALOG

Udviklingen af vores kommune skal ske i åbenhed og samarbejde. På tværs af byrådet og ved inddragelse af borgere, lokale udviklingsråd, foreninger og virksomheder. For eksempel ved dannelse af inspirationsudvalg til konkrete, afgrænsede opgaver.

Ringkøbing-Skjern Kommune skal yde vores borgere den bedste service og være kendt som en af landets bedste offentlige arbejdspladser. Der skal være støtte til lokale initiativer og tilbud om offentlig service bredt over hele kommunen.

NATUr

Naturens Rige har masser af plads til at tiltrække flere borgere og turister. Vi skal øge tilgængelighed til naturen og vandet med flere sammenhængende stier og gode publikumsfaciliteter. Første skridt til en nationalpark ved Skjern Å er en frivillig afgrænsning. Alle skoleelever skal tilbydes et kursus, der inspirerer til at arbejde videre med lokale fødevarer og andre stedbundne ressourcer i Naturens Rige.   

Vi er kommet langt med en visionær plan for opstilling af vindmøller til gavn for miljøet, erhvervslivet og lokal udvikling. I den kommende valgperiode vil Venstres fokus vil være på andre vedvarende energiformer, og der vil kun kunne opstilles testmøller på enkelte dertil udpegede testpladser. Udskiftning af møller vil kun ske på eksisterende placeringer. 

DET GODE LIV

Det lokale tilhørsforhold på tværs af alder skal styrkes mellem børnehaver, skoler, plejehjem og foreninger.

Børn skal passes lokalt, og der skal tilbydes fleksible børnepasningsmuligheder. Venstre er garant for, at der gennemføres en god dialog om fremtiden med skoler og børneinstitutioner, der nærmer sig grænserne på henholdsvis 75 og 27 børn.

Vi vil tilbyde en folkeskole blandt landets allerbedste, og med høj prioritering af innovation og anvendelsen af IT.

Et øget samarbejde mellem lokale virksomheder og skoler skal motivere de unge til at tage uddannelser, der gør dem kompetente til jobmulighederne i Naturens Rige. Uddannelser på højt niveau i nærområdet skal være et tilbud de unge, der ønsker at blive her, og tiltrække unge udefra. Kommunen skal skabe rammerne for et college og et iværksættermiljø til produktionsindustrien.

Indsatsen overfor børn og unge, der har det svært, skal øges i forsøget på at forkorte sagsbehandlingstiden for de berørte familier. Der skal være gode tilbud til borgere med handicap eller behov for psykiatrisk behandling.

En velfungerende og værdig ældrepleje kræver et passende antal boliger samt individuelle og fleksible løsninger. Også når det gælder demente, aflastningspladser og akutpladser til borgere, der kommer hjem fra sygehuset.

Det skal tilbydes et varieret og moderne udbud af fritids- og kulturtilbud i hele kommunen. 

VÆKST

Der skal ikke være bump på vejen for erhvervslivet. Målet er at komme længere op på Dansk Industris liste over erhvervsvenlighed. Bedre veje og højhastighedsnet over hele kommunen skal gøre det lettere at bo et sted og arbejde et andet samt fremme turismen. Hurtigere adgang til motorvejsnettet med en 2+1-vej mellem Hvide Sande og Herning har høj prioritet.