Bestyrelsen

19. januar 2023

Bestyrelsen for kommuneorganisationen, der også er identisk med kredsbestyrelsen for Ringkøbing Kredsen, består af følgende medlemmer (formanden og alle lokalforeningsformænd + 1 medlem for hver påbegyndt 100 medlemmer):

Formand og medlem (Rækker Mølle):
Hans Chr. Tylvad

Skårupvej 8, Hanning
6900 Skjern

Tlf. 97362424  40792424
hc.tylvad@gmail.com
Medlem af forretningsudvalget
Medlem af kredsbestyrelsens forretningsudvalg

 

Næstformand og medlem (Ringkøbing):
Thomas Rahbæk Sloth
Isagervej 14
6950 Ringkøbing
Tlf. 40360119

sloth90@live.dk

Medlem af forretningsudvalget

Sekretær og medlem ( Borris/Faster):
Vibeke Ankjær

Borgergade 8, Borris

6900 Skjern

Tlf. 53660848 
viank@ikast-brande.dk 
Medlem af forretningsudvalget


Kasserer og medlem (Videbæk):
Djonny H. Sørensen

Rylen 2

6920 Videbæk
Tlf. 26172177 
djonny@outlook.dk
Medlem af forretningsudvalget
Medlem af kredsbestyrelsens forretningsudvalg

Formand for kredsbestyrelsen samt medlem (Borris/Faster): 
Henrik Østergaard
Arnborgvej 25
6900 Skjern
Tlf. 97366922
hmolaegaard@icloud.com
Medlem af kredsbestyrelsens forretningsudvalg

Medlem (Hee-No):
Rita Byskov 
Voldbjergvej 2, Hee
6950 Ringkøbing                       
Tlf. 61265505
rita@byskovhee.dk
Næstformand kredsbestyrelsen
Medlem af kredsbestyrelsens forretningsudvalg

Medlem (Holmsland): 
Kim Vanting
Nyrupsvej 19, Holmsland 
Tlf. 51880323
vanting@ofir.dk
Medlem (Klitten):
Kent Heide
Nørresande 8B
6960 Hvide Sande

Tlf. 30322296
kent.heideheide@gmail.com
Medlem af forretningsudvalget, kredsbestyrelsens forretningsudvalg samt repræsentant i EU-udvalget

Medlem (Nr. Vium/Troldhede):
Claus Byskov
Videvangsvej 15
6920 Videbæk
Tlf. 24406455
claus@clausbyskov.dk
Medlem af forretningsudvalget

Medlem (Tim-Thorsted):
Kaj Møller Andreasen
Svingelvej 4
6980 Tim
Tlf.  97333619
svingel@svingel.com


Regionsbestyrelsesmedlem samt medlem (Spjald-Grønbjerg-Hover-Ølstrup): 
Tage Møller
Ådalen 6
6971 Spjald
Tlf. 20279350
ntm2@os.dk
Medlem af regionsbestyrelsen

Medlem (Skjern/Tarm): 
Thomas Meldgaard 
Dejbjergvej 4, Stauning
6900 Skjern
Tlf. 40372299
Medlem af forretningsudvalget

Medlem (Spjald-Grønbjerg-Hover-Ølstrup):
Bente Kirkegaard
Kratvej 5, Randbæk
6971 Spjald
Tlf. 49401970


Medlem (Sdr Lem-Højmark-Velling):
Torben Galsgård
Holmager 6A, Velling
6950 Ringkøbing
Tlf. 40111214
torben@st-holmager.dk
Medlem (Stadil-Vedersø):
Klaus Bjørn Larsen
Vesterhavsvej 10, Vedersø
6990 Ulfborg
Tlf. 61209073
klausbjoern@hotmail.comSekretær i kredsbestyrelsen:
Jens Nicolai Vejlgaard
Rødspættevej 1
6960 Hvide Sande
Tlf. 20211025
vejlgaar@post10.tele.dk
Sekretær i kredsbestyrelsen
Medlem af kredsbestyrelsens forretningsudvalg
Formand for Venstre i Region Midtjylland

Medlem (Venstre RKSK Syd): 
Torben Lund Hansen 
Møgelmosevej 4
6880 Tarm
Tlf. 40934652
torben@mogelmose.net
Medlem af forretningsudvalget

Medlem fritvalgt af generalforsamlingen:
Jesper Østergaard
Birk Skovpark 1
6900 Skjern
Tlf. 30221057
Medlem af kredsbestyrelsens forretningsudvalg


Medlem fritvalgt af generalforsamlingen:
Ole Kjær
Kærhusvej 22, Ølstrup
6950 Ringkøbing
Tlf. 40596017
iook@farmkjaer.dk
Medlem af kredsbestyrelsens forretningsudvalg
Gunnar Schmidt

Medlem fritvalgt af generalforsamlingen:
Gunnar Schmidt
Nørhedevej 22, Lyne
6880 Tarm
Tlf. 75250453  20897800
gs@lyne.dk

Borgmester:
Hans Østergaard 
Åtoften 6 
6971 Spjald 
Tlf. 97381300  22621536 
pol.borghoe@rksk.dk

  

Venstres gruppeformand:
Erik Viborg
Bakkedraget 4, Lem
6900 Skjern
Tlf. 22625839


Regionsrådsmedlem:
Torben Nørregaard
Bredgade 69 
6920 Videbæk 
Tlf. 97171012  40541012 
torben.norregaard@rr.rm.dk