IVAN HOLM

Jeg er 55 år, bor i Stauning, gift og har tre voksne børn. Jeg er ud- lært tømrer og senere uddannet træ-metal-sløjdslærer ved Sløjdhøjskolen i Esbjerg. Arbejder på Stauning Skole som teknisk serviceleder og underviser. I min fritid går jeg på jagt og dyrker sport.

JEG VIL GERNE ARBEJDE FOR

• At sogne og kommuner samarbejder om sikre skoleveje 

• Mere natur og lokale råvarer i folkeskolen

• Etablering af lejeboliger til lokale ældre
• Fokus på boligfinansiering og attraktive byggegrunde

• At problemulve skal reguleres væk

Skolerne er en vigtig del af lokalsamfundet. Derfor skal vi sikre os, at skoler og børnehaver har de bedst mulige forhold. Her tænker jeg blandt andet på sikre skoleveje mellem sammenlagte skoledistrikter, så vores børn kan færdes trygt til og fra skole og fritidsaktiviteter. Vi bor alle tæt på naturen her i kommunen. Det giver rige mulighe- der for, at vores børn og unge får kendskab og tryghed ved naturen i deres nærområde.

Etablering af flere lejeboliger i sognene giver mulighed for, at ældre både kan blive i lokalområdet og flytte i en mere overkommelig bolig. Dette frigiver nogle gode, billige boliger til familier, som ønsker at flytte til kommunen.

Vi skal samtidigt udstykke attraktive grunde med fjord- og naturudsigt. Dermed vil der være gode muligheder for befolkningstilvækst i de små samfund.

Ulvens tilbagekomst til den danske natur giver utryghed for mange borgere og husdyrholdere. Derfor skal der handles i tilfælde af ulve, som viser problematisk adfærd. Der skal lægges en klar, kommunal handleplan for, hvordan sådanne ulve skal håndteres. Forvaltningen skal ikke alene overlades til Miljøstyrelsen.

Tilgængelighed til naturen er et must - her i Naturens Rige.
Nogle af mine tanker om det gode liv i Ringkøbing-Skjern Kommune.