IVER ENEVOLDSEN

Iver Enevoldsen, Nørregade 70, 690  Hvide Sande

65 år.

Er uddannet bankmand

Gift med Ingrid

Har tre børn, bosiddende i Århus, Velling og Ringkøbing

Har tre svigerbørn og tre børnebørn + en i vente

Har deltaget i kommunalpolitik siden 1982.

Har været borgmester i 17 år og fmd. for teknik- og miljøudvalg de resterende år.

Dyrker lidt badminton samt træning fredag morgen.

Hvis jeg bliver genvalgt, vil mine fokusområder bl.a. være:

Erhvervsudvikling. God beskæftigelse og erhvervsudvikling er fundamentet for den positive udvikling i kommunen. Derfor er fortsat dialog med erhvervslivet vigtig og nødvendig, så vi kender deres behov. Erhvervsrådet bliver en aktiv del af dette.

Turismens udviklingspotentiale skal understøttes. Ikke kun kystturismen. Naturen er et aktiv i sig selv, men vi skal  kunne give gode oplevelser udover dette, og der glæder det mig, at vi bl.a. har et Arne Haugen Sørensen Museum, at vi får NaturKraft, og at vi har Ringkøbing-Skjern Museum. Der skal arbejdes aktivt for at få etableret Nationalpark Skjern Å.

Infrastrukturen skal forbedres. Både veje/cykelstier samt den digitale infrastruktur. 

Udbygning af vejnet er ikke kun trafikafvikling - det er også erhvervsudvikling.

Udrulning af bredbånd fortsættes af hensyn til borgere, erhvervsliv og turisme.

Vi har rigtig mange, der yder en frivillig indsats i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det skal vi glæde os over og understøtte frivillighedskulturen i kommunen.

Vi skal styrke uddannelsesmulighederne i Ringkøbing-Skjern Kommune, og derfor skal vi arbejde aktivt for at nogle uddannelser etableret på Innovest, gerne i tæt samarbejde med Uddannelsescentret Ringkøbing-Skjern.