JAKOB AGERBO

Jeg er 45 år og arbejder som skoleleder på Stauning Skole. Tidligere har jeg arbejdet som lærer samt på kontoret hos Skjern Jernindustri og Holmstoel.
Jeg er bosat i Skjern sammen med min kæreste og vores to drenge på hhv. 11 og 14 år. I min fritid elsker jeg at dyrke sport og spiller bl.a. fodbold og tennis.

I seneste byrådsperiode har jeg siddet i Økonomi- og Erhvervsud- valget samt Teknik- og Miljøudvalget. Derudover har jeg haft posten som næstformand i Energirådet.

JEG VIL GERNE ARBEJDE FOR

Vækst og tiltrækning af arbejdskraft
Det er erhvervslivet, som skal skabe den nødvendige vækst! Kom- munen skal skabe gode rammer for virksomheder og iværksætteri. I øjeblikket har vi rekord lav arbejdsløshed, og med vores beliggenhed i Vestjylland nævnes det fra flere steder, at det er en udfordring at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Jeg vil arbejde for et tæt samar- bejde med erhvervslivet om at skabe attraktive arbejdspladser samt styrke motivationen for at bosætte sig i vores kommune.
Jeg ønsker derfor at bevare en vækstpulje til initiativer, som til- trækker bosætning og arbejdspladser. Desuden skal der prioriteres en god og hurtig sagsbehandling.

Energi kommune
Som næstformand i Energirådet har jeg arbejdet aktivt for, at RKSK når i mål med ambitionerne om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2020. Dette arbejde vil jeg gerne fortsætte i kommende valgperiode, hvor jeg mener, vi skal sætte større fokus på at få energirenoveret kommunens egne bygninger.

Pasning og undervisning med høj kvalitet
RKSK skal være en kommune, hvor det er attraktivt at bosætte sig, og kvaliteten i de kommunale tilbud er væsentlig, når familier over- vejer at bosætte sig i vores kommune. I nuværende byrådsperiode har jeg medvirket til at få normeringen hævet i børnehaverne, samt at der er tilført betydelig flere midler til folkeskolen. Jeg vil gerne fortsætte arbejdet med at sikre en høj kvalitet i kommunens tilbud. Derudover vil jeg arbejde for en ny overbygningsskole i Skjern for 7.-10. klasse placeret ved Innovest tæt på Skolebyen.

Gode rammer og miljøer for kultur-, idræts- og fritidsliv Jeg vil arbejde for, at vi ikke forringer vilkår for foreningerne.
Der skal ikke spares mere på tilskud til foreninger – tværtimod.
Jeg vil støtte op om den fantastiske frivillighedskultur, vi har her i RKSK.