OLE NYHOLM KNUDSEN

Jeg hedder Ole Nyholm Knudsen og er 40 år. Jeg bor på en gård i Borris med min kone og to drenge. Jeg har været landmand i 10 år, med en mindre slagtesvineproduktion og drevet 70 ha.

Jeg har siddet i byrådet siden 2013, og været medlem af teknik- og miljøudvalget. Et meget spændende arbejde, som jeg gerne vil fortsætte med.

For et års tid siden fik jeg mulighed for, sammen med 3 andre landmænd, at bygge et biogasanlæg - Vestjysk Biogas. Det sidste 10 måneder, har jeg fulgt og deltaget i byggeriet, og her i sommeren 2017 er anlægget startet op. Fremover skal jeg være daglig leder for anlægget, og har derfor ikke grise på gården længere.

Jeg er formand for Borris Fiskeriforening - jeg fisker stort set ikke - men sørger for at alle andre kan komme ud fange en laks i Skjern Å. Jeg sidder også med i Skjern Å sammenslutningen, der administrerer laksekvoten, og hjælper med at forbedre forholdene for fiskene i åen.

I fritiden forsøger jeg at cykle lidt på racercyklen.

MÆRKESAGER:

Fokus på at servicere det private erhvervsliv:

I byrådet arbejder jeg for at vores private erhvervsliv i kommunen, bliver serviceret bedst muligt. I min optik er kommunen et serviceorgan, der skal sørge for at hjælpe de personer og firmaer, der ønsker at bruge penge i vores kommune - det private erhvervsliv skaber vækst, arbejdspladser og skattekroner.

Laks, landmænd og vandløb:

Laksefiskeri og vandløb synes jeg også er interessant at arbejde med. Som landmænd vil vi gerne bruge vandløb til at lede vand væk, og som fisker vil vi gerne have mange fisk i vandløbet Jeg mener der er plads til begge dele, men det kræver at vi laver "intelligente" vandløb, hvor fisk kan gyde og hvor vandet kan løbe væk i. Jeg har været med at foreslå forsøg med sandfang som lodsejere selv må oprense. 

Laksens Hus er et konkret projekt som jeg har "båret" ind i Byrådet. Et samarbejdsprojekt mellem Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner, der er med til at markedsføre laksefiskeriet i Skjern Å - både i Danmark og Europa.

Landdistrikts- og skolepolitik:

I vores store kommune spiller landsbyerne en stor rolle, synes jeg. Det store engagement der findes i mange landsbyer, er noget jeg ligger mærke til, og derfor ofte hjælper personer/foreninger med problemstilleringer vedr kommunen . 

Den nuværende skolestruktur er jeg stor tilhænger af, og vil gøre alt for at vi bibeholder den nuværende 75-eleverregel, så vi ikke skaber uro på de små skoler. 

HVILKE SAGER KOMMER DU TIL AT ARBEJDE MEST MED I DET KOMMENDE BYRÅD?

Nationalpark:

Vi kommer til at tage stilling til hvor stor en kommende Nationalpark skal være. Alle er enige om, at en Nationalpark vil være med til at brande kommunen bedre og tiltrække flere gæster til området. Mit fokus bliver 100% frivillig afgrænsning for lodsejere, og starter med de statslige arealer.

Klimaprojekter og større trafikinvesteringer:

De mere intense regnmængder vi får, stiller større krav til vandløb - nogle steder skal de holde vandet mere tilbage og andre steder skal de lede andet hurtigere væk. Der bliver et stort arbejde med at prioritere vandløbene til hvilket formål de primært skal have.

Med et kommende Naturkraft og Søndervig Feriepark kommer vi til at lave store trafikinvesteringer i Søndervig og Ringkøbing, så vi bedre kan håndtere den øgede trafik. Lige nu er jeg med i en gruppe, der kikker på trafikløsninger til Søndervig.

Affaldssortering:

Vi kommer til at tage stilling til, om hvordan vi får sorteret vores husholdningsaffald bedre. Jeg håber på at vi kan undgå mere end to spande ved hver husstand, og istedet sortere det på vores to anlæg i Tarm og Fasterholt - teknologien går stærkt på dette område.