RITA BYSKOV

Jeg er byrådskandidat for Venstre i Ringkøbing-Skjern – og vil rigtig gerne være med til påvirke tingene.

Jeg har en mening om det meste – og finder lokalpolitik rigtig interessant – det er jo OS alle sammen i hele Ringkøbing-Skjern Kommune, det handler om.

Lidt om, hvem jeg er:

Jeg er 49 år, gift og har fire store piger, og har boet i det vindblæste Ringkøbing/Ringkøbing-Skjern 80 procent af mit liv. Jeg er vokset op i Vedersø - og har boet 28 år i Hee – jeg er én af dem, der kom hjem igen.

Hverdagen (og en del af fritiden) bruger jeg i min webshop, hvor jeg sælger dansk børnetøj m.m. til det danske og det tyske marked.

Jeg har været politisk aktiv i ca. 25 år og tidligere været byrådsmedlem for Venstre – i det gamle Ringkøbing byråd (2002-2007) – så selvom mange ting har ændret sig, ved jeg alligevel, hvordan mange ting hænger sammen.

Jeg har været en del af Hee skolebestyrelse i 13 år (2002-2015) – heraf de ni som formand – og jeg har nydt det. Det har til tider været hårdt, men altid givende – det er skønt at være en del af en flok, der arbejder for samme sag, og hvor man kan være med til at påvirke tingene.

De seneste fem år har jeg også været en del af Fjordvang Efterskoles bestyrelse – her er jeg også formand – og også her nyder jeg at være en del af en arbejdsom, engageret og iderig bestyrelse.

Det ses måske, at jeg brænder for de unge mennesker og uddannelsessystemet?

Men jeg brænder for mange ting – jeg er glad for Vestjylland – for Ringkøbing-Skjern Kommune – for livet i vores centerbyer – og ikke mindst for livet herude, hvor det altid blæser.

”Sammen kommer vi længst”

Jeg tror på samarbejdet – både i Venstre-gruppen og i hele byrådet. Jeg synes, det er vigtigt, at forskellige holdninger mødes, og at der skabes kompromiser på tværs. Det giver den bedste og mest holdbare politik.

Jeg vil gerne arbejde for en samlet kommune. Jeg ønsker, at man som kommune skaber de bedste betingelser for det gode liv i hele kommunen. Det skal være attraktivt at bosætte sig alle steder i Naturens Rige.

Det finder jeg vigtigt:

Jeg synes det er vigtigt, at vores infrastruktur er på plads – og jeg vil arbejde for en erhvervsvenlig kommune, hvor fleksibiliteten og smidigheden er stor, og hvor man ser muligheder fremfor begrænsninger. Således at her fortsat vil være grundlag for bosætning og et godt erhvervsliv.

Jeg brænder for skole-området, for de lokale mindre skoler – så længe der overhovedet er muligheder – og det giver mening. Her mener jeg, at man kommunalt har en forpligtigelse til at undersøge ALLE muligheder for fremtiden sammen med skolen og området, inden en skole lukkes.  Det er faktisk praksis nu, hvor målet er minimum 75 elever i en folkeskole og 27 børn i børneinstitutioner. Det giver arbejdsro, samt opfindsomhed og sammenhold.

Jeg vil arbejde for en kommune, hvor den enkelte borger har størst mulig valgfrihed, og hvor sund fornuft, regel-forenkling og borgerinddragelse er en selvfølge. Kommunen skal tilbyde høj service til borgerne og understøtte lokale initiativer og frivilligheden, hvor det er muligt.

Det handler om mennesker, balance i tingene og prioritering.

Se mere på min facebookside