SØREN CHRISTENSEN

Jeg er 54 år, gift og har tre børn. Landmand, medejer af Økogårdene Skjern Enge og formand for Vestjysk Landboforening. Fritiden foregår i naturen med landmandsliv og jagt.

JEG VIL GERNE ARBEJDE FOR

  • Vækst i erhvervslivet og attraktive arbejdspladser er en hjørne- sten i udvikling af vores område. Det er mulighedernes land, hvis man tør – og vi har brug for iværksættere til at skabe nyt. De kan hjælpes på vej med den kommunale vækstpulje.

  • Bedre vejforhold kræver, at vi lokalt bliver ved med at presse på landspolitisk, selv om der bliver sagt nej til en 2+1-vej. Grundlæg- gende skal vi blive bedre til at handle aktivt fremfor at nøjes med flotte ord.

  • Man kommer ikke langt i Vestjylland uden at samarbejde. Vi skal i hele kommunen styrke sammenhængskraften mellem byer og landsbyer. Også mellem borgere, politikere og forvaltning. Beslut- ninger skal træffes tættere på borgerne, og vi skal påskønne den kæmpestore, frivillige indsats.

  • Nationalparken Skjern Å skal sættes i gang. Lad os finde ud af, hvem der vil være med, så arbejdet kan komme i gang. Venter vi på alle eller tvinger nogen med, bliver det ikke til noget.

  • Vi er en landdistriktskommune, og en ny strategi for landsbyerne skal være med til at markedsføre vores område overfor nye borge- re. Ingen folkeskoler skal derfor lukkes i den kommende valgperio- de, medmindre forældrene selv ønsker det.

  • Kommunen skal tænke lokale fødevarer ind i skolernes hverdag og støtte oprettelsen af en lokal madskole. Det skal inspirere vores børn og unge til at se de spændende jobmuligheder, som den lokale fødevareproduktion tilbyder.

  • Velfærd handler først og fremmest om fokus på de borgere, der virkelig har brug for hjælp. Et kommunalt akutcenter skal sikre, at vores ældre kommer trygt og hurtigt hjem fra sygehuset.